Bluesign

Bluesign wordt vooral in de bewerking en productie van kleding toegepast. De standaard wil de veiligheid en gezondheid van consumenten en werknemers garanderen en daarnaast water- en luchtvervuiling verminderen.

  • Efficiënt gebruik van grondstoffen is eveneens een belangrijk onderdeel;

  • De standaard omvat vooral ecologische criteria;

  • Er is een managementsysteem ontwikkeld dat door aangesloten bedrijven wordt toegepast om het gebruik van schadelijke stoffen te beperken. Dit systeem is gebaseerd op een zogenoemde “Input Stream Management” benadering. De criteria voor schadelijke stoffen zijn opgenomen in Bluesign substances list;

  • Bluesign is vooral technisch van aard. Hoewel er ook richtlijnen voor arbeidsomstandigheden zijn opgenomen, worden de sociale criteria niet specifiek binnen deze standaard gecontroleerd. Er kan wat dat betreft worden volstaan met audits of zelfs eigen verklaringen van de bedrijven.

Op welke producten is Bluesign van toepassing?

De standaard is vooral gericht op de kleding- en textielsector. Leveranciers, confectiebedrijven, merken en retailers streven er gezamenlijk naar de milieu-impact te verminderen en een duurzamere kledingindustrie te creëren. De toepassing van de standaard is te herkennen aan de labels: ‘Bluesign product’ en ‘Bluesign approved fabric’

Wie beheert en controleert Bluesign standard?

De Bluesign standard is in 1997 ontstaan vanuit een initiatief van een aantal kledingbedrijven. Ten behoeve van de onafhankelijkheid van het label en om ervoor te zorgen dat het door zoveel mogelijk bedrijven kan worden gebruikt, is in 2000 bluesign technologies ag opgericht.

  • Adviesorgaan: het wereldwijde netwerk van bluesign technologies ag wordt bestuurd door een adviesorgaan, bestaande uit vertegenwoordigers uit de wetenschap, politiek, handel en industrie. Ook zijn er consumenten- en milieuorganisaties in vertegenwoordigd. Het adviesorgaan speelt een belangrijke rol bij het monitoren van de toepassing van de standaard.

  • Er wordt samengewerkt met de organisatie SGS die inspecteert, certificeert en verifieert. Gezamenlijk willen bluesign technologies ag en SGS de herkenbaarheid van de standaard vergroten.

  • De controle op de criteria wordt door bluesign technologies ag gedaan.

Bronnen:

Aanvullende gegevens