EU Bio keurmerk

Het EU Bio keurmerk (EU organic farming 834/2007) is ontstaan vanuit de behoefte aan één herkenbaar biologisch keurmerk voor alle Europese lidstaten. Op 1 juli 2010 is het geïntroduceerd.

Het ‘frisgroene blaadje met de sterren’ begint inmiddels al behoorlijk zichtbaar te worden in de schappen.

Het vertrouwde EKO-keurmerk mag naast het nieuwe logo gebruikt worden, zodat de consument kan wennen aan het nieuwe keurmerk.

De term ‘biologische landbouw’ kan in verschillende talen in het keurmerk verwerkt zijn. Producten met het Europees biologische keurmerk voldoen aan dezelfde eisen als producten met het Nederlandse EKO keurmerk:

  • Biologische boeren maken verantwoord gebruik van energie en natuurlijke hulpbronnen;
  • Door gebruik te maken van biologische gewasbescherming en natuurlijke bemesting wordt het milieu minder belast;
  • De productiemethodes van biologische veehouderij zijn gericht op dierenwelzijn en een zo natuurlijk mogelijke omgang met de dieren.

Op welke producten is EU organic farming van toepassing?

Biologische producten kun je overal tegenkomen. Het reglement is van kracht binnen de EU landen, maar stelt ook criteria voor de import van biologische landbouwproducten van buiten de Europese Unie. Voorbeelden van ingevoerde biologische producten naar de EU zijn koffie, thee en rijst.

In de praktijk staan het EKO keurmerk en het nieuwe EU logo vaak naast elkaar op de verpakkingen van voedsel. Het groene EKO keurmerk dat op kleding voorkwam, is overigens niet meer in gebruik. Wat kleding en textiel betreft zijn er andere keurmerken die mede gebaseerd zijn op gecertificeerd katoen volgens de standaard EU organic farming 834/2007. Raadpleeg de Keurmerkenchecker voor een overzicht van de verschillende labels. 

Wie beheert en controleert EU organic farming?

Het reglement voor EU biologische productie, inspectie en certificering is vastgelegd in Reglement No. 834/2007. Elke EU-lidstaat is verantwoordelijk voor het inspectiesysteem en heeft één of meerdere openbare instanties aangewezen en/of particuliere inspectieorganen goedgekeurd om controles uit te voeren. In Nederland zet Skal zich in als toezichthouder voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in opdracht van het Ministerie van EL&I. Hier valt biologisch textiel echter niet onder. Er is onduidelijkheid over het gebruik van de naam ‘biologisch katoen’ en de handhaving hiervan. GoedeWaar.nl doet hier momenteel nader onderzoek naar. 

Bronnen:

Aanvullende gegevens