Organisatie

Financiële en andere gegevens

Hier kunt u de Statuten, het Jaarverslag 2017 en Jaarrekening 2017 en de Accountantsverklaring downloaden.
Het RSIN nummer van GoedeWaar.nl is 6234148.

Aanvullende gegevens