Organisatie

Welk salaris ontvangt de directeur van GoedeWaar.nl?

De directeurs functie wordt sinds 1 november 2013, voorlopig vrijwillig en onbezoldigd vervuld, door de voorzitter. Als er weer een betaalde directeur is dan ontvangt deze naast het maandelijks salaris (bruto € 4250, netto € 2805) ook 8% vakantiegeld. Verder ontvangt hij géén pensioenregeling, géén 13e maand en géén overige vergoedingen of bonus. De hoogte van zijn loon wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De audit-comissie controleert alles en doet verslag aan de Raad van Toezicht. Over dit geheel wordt jaarlijks een goedkeurende accountantsverklaring gegeven door een externe accountant.

Aanvullende gegevens