Organisatie

Geschiedenis van GoedeWaar.nl

Op 14 april 1982 werd de Vereniging voor verbruikers van Ekologiese Produkten (V.E.P.) opgericht. Op 2 juli 1984 werd de naam gewijzigd in Alternatieve Konsumenten Bond (A.K.B.) en op 30 juli 2002 werd de naam gewijzigd in Consumentenvereniging Goede Waar & Co (waarbij Co voor Consument stond) en richtte de organisatie zich ook op sociale duurzaamheid, zoals kinderarbeid, gevaarlijk of ongezond werk, enzovoort. Sinds 16 november 2010 heet Goede Waar & Co: GoedeWaar.nl.

1982: Oprichting

Op 14 april 1982 werd de Vereniging voor verbruikers van Ekologiese Produkten (V.E.P.) opgericht. We hielden ons toen vooral bezig met het vergroten van het aanbod aan ‘alternatieve producten’. Dat konden ecologische, biologisch-dynamische of macrobiotische producten zijn. Het probleem voor de consument was namelijk dat er in de meeste gevallen geen duidelijke richtlijnen bestonden voor deze producten. Verder waren ze schaars en nauwelijks herkenbaar tussen andere producten. Op 2 juli 1984 werd de naam gewijzigd in Alternatieve Konsumenten Bond (A.K.B.).

1986: EKO

De AKB stond in 1986 aan de wieg van het EKO keur. Dit werd in het leven geroepen om de herkenbaarheid en de betrouwbaarheid van goede producten te verbeteren. Het speerpunt voor de AKB was het opstellen van kwaliteitseisen voor EKO-producten en het opzetten van een controleorganisatie, die de producten moest keuren. Het EKO-keur is een groot succes geworden en heeft voor de biologische sector gefunctioneerd als voet tussen de deur, zowel bij de producenten als bij de detailhandel. De consument wilde immers wel. Inmiddels zijn EKO-producten ook steeds meer in de normale supermarkten te vinden.

Jaren '90: Verder dan EKO

De AKB ging verder en deed onderzoek naar andere keurmerken, arbeidsomstandigheden bij de productie van voeding én kleding in derde wereldlanden, onnodige transportbewegingen, dierenwelzijn, genetische manipulatie van voeding, etc. Talloze rapporten, consumentenpublicaties en campagnes volgden. Deze waren echter gericht op een kleine groep voorlopers, consumenten die veel moeite willen doen om betere producten te zoeken.

2002: Goede Waar & Co

Op 30 juli 2002 werd de naam gewijzigd in Consumentenvereniging Goede Waar & Co (waarbij Co voor Consument stond). Ideologisch stond de AKB al geruime tijd achter de keuzevrijheid voor de consument. Door de naamsverandering werd dit centraal gesteld. Daarmee bond de organisatie zich niet langer aan één bepaald keurmerk of één duurzaamheidsaspect. Door gedegen onderzoek, objectieve informatie en vrijblijvende adviezen aan de consument onderscheidden we.

Goede Waar & Co werd voor grote groepen consumenten functioneel vanwege de focus op concrete producten. Dat maakte ons uniek, net als het feit dat we producten keuren op basis van de mens-, dier- en milieuvriendelijkheid. Toen er steeds meer mensen geïnteresseerd raakten in de achtergronden van de producten die ze kochten, en er ook steeds meer ‘verantwoorde’ producten te koop waren, wilde Goede Waar & Co voor een grote groep consumenten de kloof tussen vraag en aanbod overbruggen. Koopinformatie en keuzevrijheid.

2010: GoedeWaar.nl

Op 19 april 2010 werd het ten slotte Stichting Goede Waar met als gebruiksnaam GoedeWaar.nl. Weinig mensen begrepen de betekenis van “& Co”. Daarnaast wil GoedeWaar.nl zich de komende jaren vooral op internet gaan richten. Deze twee redenen samen hebben geleid tot het besluit van de naamswijziging.

Aanvullende gegevens