Onderzoeksaanpak

Waarom stelt GoedeWaar.nl vragen aan bedrijven die wellicht beter aan de overheid zouden moeten worden gesteld?

"een bedrijf kan toch nooit hiervoor verantwoordelijk worden gehouden voor een handelsverdrag tussen bijvoorbeeld Nederland en India waarin kinderarbeid niet is verboden?"


GoedeWaar.nl vindt dat de overheid primair verantwoordelijk is, maar zolang de overheid faalt mogen bedrijven daarvan geen misbruik maken en zullen consumenten bedrijven moeten checken op duurzaamheid van producten. Daarmaast nodigt GoedeWaar.nl bedrijven (via branche organisaties) uit om samen met GoedeWaar.nl bij de overheid te lobbyen voor meer wet- en regelgeving. Zolang deze wet- en regelgeving er niet is legt GoedeWaar.nl de bal primair bij de bedrijven.

Aanvullende gegevens