Onderzoeksaanpak

Een fabriek of boerderij met kinderarbeid (uit)sluiten, is dat de oplossing?

Je kunt beter een kind niet in de steek laten, dat is duidelijk. Maar het onbesproken in stand houden is ook onethisch. Daar zit inderdaad het dilemma. Nu concurreren landen op het (oogluikend) toestaan van kinderarbeid. Zodra een land kinderarbeid verbiedt (of: strenger haar eigen beleid handhaaft), trekken 'onze' merken naar het buurland. Zo zoekt de handel vaak het afvalputje van de uitbuiting op. Deze bedrijven maken dan toch weer de meeste winsten (immers: lagere kosten) en kunnen goedkoper kapitaal aantrekken om meer marktaandeel te veroveren. Dat kapitaal komt overigens weer van onze pensioen-fondsen die optimaal rendement willen. Zo versterkt marktwerking de uitbuiting, en zijn wij zelf, via onze pensioenfondsen, mede-eigenaar van de grootste uitbuiters.

 

Oftewel: van 'de markt', de meeste overheden en de meeste bedrijven hoeven we dus niet te verwachten dat het 'automatisch' beter wordt. Ook is het zo dat bedrijven vaak wisselen van leverancier, dus bedrijven laten kinderen zelf al te makkelijk in de steek.

Wat dan wel te doen?

Vraag je favoriete merken (aanhoudend, hoe vaker hoe beter) om
1. lange termijn relaties aan te gaan met hun fabrieken
2. van hun fabrieken te eisen om (eventueel stapsgewijs) te voldoen aan de internationale normen op kinderarbeid

Die internationale normen houden in

  1. Banen van kinderen moeten worden aangeboden aan de ouders, tegen 'leefbaar loon' voor volwassenen;
  2. Als dat echt niet kan:
    • moet het bedrijf  uitleggen waarom het echt niet kan ('comply or explain')
    • én de kinderen maximaal 5 dagen 4 uur laten werken én hen ook 5 dagen 2 uur scholing aanbieden zodat wordt voldaan aan zorgplicht naar de kinderen,  het recht op onderwijs voor kinderen en het recht op spelen voor kinderen;
  3. Voorkom te allen tijde dat ze gevaarlijk werk moeten doen, daar is een aparte internationale ILO conventie voor: convention on worst forms of child labour;
  4. Sluit je (als merk) aan bij een keurmerk zoals Fair Wear Foundation om dit alles onafhankelijk te laten controleren. Zodat consumenten / aandeelhouders weten dat het niet alleen mooie woorden zijn maar of dit ook daadwerkelijk wordt toegepast.

De onderzoeksmethodologie van GoedeWaar.nl is gebaseerd op het volgende principe: business in hoge risico landen - waar bijvoorbeeld veel kinderarbeid voorkomt - willen we niet uitsluiten, maar we willen juist verbeteringen stimuleren door bedrijven die in hoge risico landen maatregelen nemen om bijvoorbeeld kinderarbeid uit te bannen relatief te belonen ten opzichte van bedrijven die dat niet doen.
Immers, werkgelegenheid draagt bij aan armoedebestrijding, mits deze werkgelegenheid wel op een eerlijke en duurzame wijze plaatsvindt. Daarom willen we ook geen werkgelegenheid in risicogebieden uitsluiten maar wel dat dit op een verantwoorde wijze plaatsvindt zodat het daadwerkelijk een positieve impact kan hebben.

Aanvullende gegevens