Onderzoeksaanpak

Conclusies kledingmerken onderzoek 2012

Uit het uitgebreide onderzoek van GoedeWaar.nl vallen enkele opvallende conclusies te trekken. Zo is er een tendens waar te nemen van toenemende transparantie. Steeds meer merken durven uitgebreider inzicht te geven in hun productieprocessen en duurzaamheidsinitiatieven. Ten tweede scoren enkele outdoormerken (zoals bijvoorbeeld Jack Wolfskin en Mammut) opvallend hoog.

Ten slotte tonen steeds meer bedrijven commitment om in de nabije toekomst verder te verduurzamen. Deze bedrijven beloven toe te werken naar het gebruik van duurzamere materialen. Ook sluiten zij zich aan bij duurzaamheidsinitiatieven en keurmerken die de arbeidsomstandigheden verbeteren.

Over sommige kledingmerken is echter nog geen informatie beschikbaar. De betreffende merken verschaften geen informatie aan GoedeWaar.nl, ook niet na herhaald aandringen. In die gevallen waarbij ook via experts of op internet geen nadere informatie (zoals aansluiting bij duurzaamheidsinitiatieven) te achterhalen was, staat in de kledingchecker een rode gevarendriehoek weergegeven. Enkele van deze bedrijven springen echter in het oog doordat ze jarenlang niet reageren op vragen over duurzaamheid. Het betreft onder andere Steps, America Today, Coolcat en The Sting.

GoedeWaar.nl doet onderzoek naar de kledingsector omdat erveel misstanden in de kledingindustrie zijn. Veel kleding wordt vooral geproduceerd in lagelonenlanden waar mensen veelal onder slechte omstandigheden werkzaam zijn. Ook wordt het in de sector niet zo nauw genomen met het gebruik van chemicaliën en worden er – vaak onnodig – grote hoeveelheden water gebruikt. Met een vergelijking van de kledingmerken geeft de (Kleding)checker inzicht in de mate van duurzaamheid van elk specifiek merk. Naast de totale ranking op duurzaamheid is er een indeling naar sociale, economische en ecologische aspecten gemaakt.

Aanvullende gegevens