Onderzoeksaanpak

Hoe onderzoekt GoedeWaar.nl of de antwoorden van bedrijven kloppen?

In de eerste ronde worden bedrijven gevraagd om, naast de antwoorden op de questionnaire ook onderbouwende teksten mee te leveren, bijvoorbeeld van interne of externe audits. De mate van onderbouwing is van invloed op de score.

In de tweede ronde hanteert GoedeWaar.nl een zorgvuldige second opinion en verificatieprocedure, waarbij we ook aan experts om feedback vragen want zij hebben een goed beeld van het sectorgemiddelde en realistische verwachtingen over specifieke bedrijfsscores, zodat eventuele afwijkingen worden gesignaleerd.

In het algemeen geldt: Indien er twijfels zijn of de onderbouwing weinig overtuigend is, krijgen bedrijven het nadeel van de twijfel.

Als op basis van de uitkomsten van de tweede ronde nog twijfels of onduidelijkheden blijven bestaan, of als de antwoorden sterk afwijken van de eerste vragenronde, vinden er in de derde ronde een groot aantal quick scans plaats. Hier vragen we bedrijven om (beter) bewijsmateriaal voor allerlei beweringen waarover twijfel bestaat.

Als de twijfels dan nog niet worden weggenomen, komt het bedrijf in de vierde ronde in aanmerking voor een deep scan, wat in houdt dat een professionele auditor op kosten van GoedeWaar.nl een onaangekondigd bezoek aan de fabriek of boerderij kan brengen.

Aanvullende gegevens