Onderzoeksaanpak

Waarom doet GoedeWaar.nl zoveel onderzoek naar kleding?

De negatieve sociaal-econo­mische en milieu impact van de kledingsector is erg zorg­wekkend. Kleding wordt vooral geproduceerd in lagelonen­landen, waar veel mensen onder slechte omstan­dig­heden werkzaam zijn.

De hele productieketen wordt geken­merkt door grote misstanden. Dit begint op de boerderij, bijvoorbeeld door het ge­bruik van grote hoeveelheden water en chemi­caliën en een lage prijs voor de katoen­boer. Bij de verwerking die vervolgens plaats­vindt, worden medewer­kers vaak slecht be­handeld en de stoffen worden op een milieu­onvriendelijke manier geverfd en gebleekt. Uitbuiting van werknemers in de fabrieken waar de eindbewerking (confectie) plaatsvindt, is ook nog steeds aan de orde van de dag. Hoe meer consumenten weten hoe hun kleding is gemaakt en waar duurzame(re) kleding te koop is, hoe meer zij in hun koopgedrag kunnen bijdragen aan duurzaamheid en armoedebestrijding.

Aanvullende gegevens