Jouw betrokkenheid

Verkiezingen 15 maart 2021: tips

Voor een groene stem, zie

Boeren die willen (dat we in Nederland) verduurzamen (CaringFarmers) hebben een filmpje gemaakt met een pleidooi voor kringlooplandbouw en een oproep om een stem uit te brengen voor kringlooplandbouw. Je kunt hun Kringloopkieswijzer lezen om er achter te komen wat naar jouw idee de beste keus is.

Voor klimaatdoelstellingen is er de Klimaatwijzer. Maar hier kun je ook ervaren welk effect je duurzame keuzes hebben.

Kieswijzer duurzame economie ("Voor de Wereld van Morgen") heeft tien stellingen over duurzaamheid voorgelegd aan negen partijen. Je kunt aan de hand van die tien stellingen bekijken wat deze partijen voor antwoord hebben gegeven.

Je kunt ook de kieswijzer van het platform Burgeragenda invullen.

Lees ook het onderzoek in De Groene Amsterdammer over twintig jaar klimaatpolitiek: "Geen tijd meer voor gemiste kansen"

Aanvullende gegevens