Jouw betrokkenheid

Wat doet GoedeWaar.nl met jouw donatie?

GoedeWaar.nl doet voortdurend onderzoek naar de duurzaamheid van consumentenproducten. Jouw steun is daarbij van cruciaal belang. Met jouw steun voert GoedeWaar.nl onderzoek uit, waarvan de bevindingen via internet en andere media kunnen worden verspreid. Ook is GoedeWaar.nl de belangenbehartiger voor de duurzame consument, zowel in contact met de overheid in 'Den Haag' en 'Brussel' als in contact met branche-organisaties en overleg platforms met bedrijven, overheid en non-profit organisaties, zoals het MVO-Platform en ISO 26000.

Aanvullende gegevens