De Checker

Hoe werkt het score systeem van de vragenlijst?

Ieder bedrijf krijgt een aantal scorepunten voor elk van de clusters van duurzaamheid: ecologische, economische en sociale duurzaamheid.
De optelsom hiervan wordt vergeleken met die van andere bedrijven, wat resulteert in een relatieve ranking positie.

Scorepunten kunnen bijvoorbeeld worden verdiend door:

  • transparant te zijn over de materialen en over de landen (of landen groep) van verwerking en landbouw;
  • verhoging het volume van de producten, het percentage materiaal en de activiteiten per keten-schakel, waarop het keurmerk (bedrijfscode, duurzaamheidsinitiatief, etc.) van toepassing is;
  • het aangaan van een verbintenis voor (een plan voor) verbeteringen, op bovengenoemde;
  • onderbouwing en borging geven; sta audits toe;
  • verhoging van het aantal duurzaamheidskwesties die zijn opgenomen in de bedrijfscode en de mate waarin de keten hieraan voldoet.

Aanvullende gegevens