De Checker

Wèl een keurmerk, maar níet hoog in 'De Checker', hoe kan dat?

Als je een kledingmerk op onze mobiele Kledingchecker kiest, geven de groene balken de mate van duurzaamheid aan. Het kan zijn dat dit kledingmerk niet aan alle duurzaamheidscriteria voldoet. Welke keurmerken van toepassing zijn op dit merk, zie je als je naar onder scrollt. Bij elk keurmerk kun je lezen op welk duurzaamheidsthema het wel en niet van toepassing is. Fair Wear bijvoorbeeld, dekt de problemen op de boerderij en de milieuproblemen in de fabriek niet, wat effect heeft op de duurzaamheidsscore in de Kledingchecker.

Aanvullende gegevens