De Checker

Hoog in 'De Checker' en toch campagnedoelwit?

Een merk kan hoog in De Checker staan, maar toch campagne-doelwit zijn van sommige andere organisaties. In de ranking worden merken / bedrijven onderling vergeleken. De sterrenindeling is dus relatief bepaald. Dit betekent bijvoorbeeld dat een bedrijf wel bovengemiddeld kan scoren in de Checker, maar dat andere campagneorganisaties  toch “duurzaamheidsschandalen” bij dit bedrijf kunnen aantreffen.

Dit zegt veel over de sector: er zijn veel grote misstanden in de (kleding)industrie, waar in campagnes aandacht voor wordt gevraagd. Dit is een middel om deze issues op de agenda van bedrijven te zetten. Het aandachtsgebied van campagneorganisaties gaat vaak uit naar één of enkele issues op een specifiek thema, bijvoorbeeld het gebruik van giftige stoffen. In campagnes worden enkele bedrijven er meestal uitgelicht. Bij andere bedrijven kunnen dezelfde misstanden ook voorkomen. De Checker heeft een bredere onderzoeks-scope met tientallen duurzaamheidsissues, waaronder diverse milieu en sociaal-economische issues. GoedeWaar.nl heeft de duurzaamheidsinspanningen van een groot aantal merken vergeleken. Het verschil in aanpak van campagne-organisaties en GoedeWaar.nl maakt de onderzoeken enigszins lastig vergelijkbaar.

Dit verklaart echter wel dat GoedeWaar.nl uit de analyse van de onderzoeks-resultaten kan concluderen dat een bedrijf zich bovengemiddeld inzet ten opzichte van andere bedrijven in de sector, terwijl een andere maatschappelijke organisatie campagne tegen dit bedrijf voert.

Aanvullende gegevens