De Checker

Hoe kan een merk zakken in 'De Checker' ?

‘‘De sterrenindeling in De Checker is relatief bepaald. Bedrijven delen duurzaamheidsinformatie in het kader van het onderzoek, dit wordt vervolgens vergeleken met andere bedrijven in de sector. Ten opzichte van de vorige editie van de checker geldt dat meer merken hierin zijn opgenomen en er over het algemeen gedetailleerdere duurzaamheidsinformatie door bedrijven beschikbaar is gesteld.

Dit kan van invloed zijn op de onderlinge rankingpositie van bedrijven. Verder kunnen de antwoorden per bedrijf (en ook van de concurrenten) jaarlijks sterk veranderen. Met de relatieve aanpak zet GoedeWaar.nl in op een voortschrijdend gemiddelde. Een bedrijf kan verduurzamen, maar als de concurrenten sterker verduurzamen dan scoren deze bedrijven ook hoger. Hiermee wil GoedeWaar.nl stimuleren dat het algehele duurzaamheidsniveau van de sector omhoog gaat.

Aanvullende gegevens