De Checker

Een mobiele 'Checker', is dat wel duurzaam?

Nee, helaas niet. Bijna alle mobiele telefoons zijn onduurzaam. Ze worden gemaakt met gebruik van grondstoffen die onder mens- en milieuonvriendelijke omstandigheden worden gedolven.

Ook tijdens het verwerkingsproces in de fabriek, van de losse materialen en grondstoffen tot een apparaat, gaat veel mis. Vaak moeten werknemers in deze fabrieken extreem veel uren werken voor een veel te laag inkomen. Naast (on)duurzaamheid heeft mobiel bellen andere potentiële nadelen, zoals wellicht ongezonde straling en sociale vervlakking.

Echter, de voordelen van het bereik van de consument via de mobiele technologie wegen voor GoedeWaar.nl momenteel toch zwaarder. Ongeveer 2% van de Nederlanders behoort tot de groep zogenaamde ‘donkergroene’ consumenten, die zich al sinds jaar en dag inzetten voor duurzaamheid. Helaas maakt die doelgroep niet het verschil uit in de huidige maatschappij. Toch vormen zij een onmisbare voorhoede om de 20% 'lichtgroene' consument te inspireren. Dankzij mobiel internet is het een stuk gemakkelijker geworden om kledingmerken te checken. En gemak is, zo blijkt uit veel onderzoeken, de sleutel om de 20% 'lichtgroene' consument te bereiken en in te schakelen. Daarom heeft GoedeWaar.nl er toch voor gekozen om de voordelen van mobiel internet zwaarder te laten wegen dan de nadelen.

Aanvullende gegevens