De Checker

Wat is 'De Keurmerkenchecker' ?

In De Keurmerkenchecker vergelijkt GoedeWaar.nl keurmerken en duurzaamheidsinitiatieven onderling, waarbij de verschillen op basis van een benchmark inzichtelijk zijn gemaakt. Het onderzoek besteedt onder andere aandacht aan de ketenschakels en het volume waarop het keurmerk of duurzaamheidsinitiatief van toepassing is, de mate van (progressie op) duurzaamheid en de ‘assurance’ (waarborging) hiervan.

Lees meer...

Hoe werkt het score systeem van de vragenlijst?

Ieder bedrijf krijgt een aantal scorepunten voor elk van de clusters van duurzaamheid: ecologische, economische en sociale duurzaamheid.
De optelsom hiervan wordt vergeleken met die van andere bedrijven, wat resulteert in een relatieve ranking positie.

Scorepunten kunnen bijvoorbeeld worden verdiend door:

  • transparant te zijn over de materialen en over de landen (of landen groep) van verwerking en landbouw;
  • verhoging het volume van de producten, het percentage materiaal en de activiteiten per keten-schakel, waarop het keurmerk (bedrijfscode, duurzaamheidsinitiatief, etc.) van toepassing is;
  • het aangaan van een verbintenis voor (een plan voor) verbeteringen, op bovengenoemde;
  • onderbouwing en borging geven; sta audits toe;
  • verhoging van het aantal duurzaamheidskwesties die zijn opgenomen in de bedrijfscode en de mate waarin de keten hieraan voldoet.

Wat gebeurt er als een bedrijf de vragenlijst niet invult?

Als een bedrijf niet deelneemt aan het onderzoek, is het moeilijk voor GoedeWaar.nl om de merken te vergelijken. De merken van bedrijven die niet meewerken aan het onderzoek zullen slecht scoren in de ranking op duurzaamheid. In de Checker op de website van www.goedewaar.nl zal dan bij de naam een rode driehoek worden getoond hetgeen betekent dat dat het bedrijf niet heeft deelgenomen aan het onderzoek.

Hoe up-to-date is 'De Checker' ?

Bedrijven worden gestimuleerd wijzigingen en actualiteiten op het gebied van duurzaamheid aan GoedeWaar.nl door te geven. GoedeWaar.nl verwerkt regelmatig positieve en negatieve updates.

De laatste tijd nemen kledingmerken maatregelen die niet in de huidige kledingcheckersystematiek passen. Wij ontwikkelen momenteel een verbeterde systematiek. Tot die tijd moeten wij er soms voor kiezen om een merk uit de checker te verwijderen.

Wat betekenen de sterren in 'De Checker' ?

De Checker is een ranking. Dat betekent: hoe meer sterren, hoe hoger de duurzaamheidsscore. Een merk/bedrijf scoort 'boven­gemiddeld' duurzaam in de sector als het meer dan 2,5 ster heeft behaald. Merken/bedrijven waarvan geen duurzaamheidsinformatie bij GoedeWaar.nl bekend is, behalen de laagste score en komen hiermee in de 'waar­schuwings­­categorie'.

Lees meer...

Welke merken staan in 'De Checker' ?

GoedeWaar.nl benadert zowel bekende mainstream merken als duurzame(re) niche merken. De bekende merken dekken ruim 80% van de verkoop. Merken die (nog) niet zijn benaderd, maar wel graag willen deelnemen aan de checker, worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met GoedeWaar.nl en de vragenlijst van het onderzoek in te vullen.

Hoe onderzoekt GoedeWaar.nl of de antwoorden van bedrijven kloppen?

In de eerste ronde worden bedrijven gevraagd om, naast de antwoorden op de questionnaire ook onderbouwende teksten mee te leveren, bijvoorbeeld van interne of externe audits. De mate van onderbouwing is van invloed op de score.

In de tweede ronde hanteert GoedeWaar.nl een zorgvuldige second opinion en verificatieprocedure, waarbij we ook aan experts om feedback vragen want zij hebben een goed beeld van het sectorgemiddelde en realistische verwachtingen over specifieke bedrijfsscores, zodat eventuele afwijkingen worden gesignaleerd.

In het algemeen geldt: Indien er twijfels zijn of de onderbouwing weinig overtuigend is, krijgen bedrijven het nadeel van de twijfel.

Als op basis van de uitkomsten van de tweede ronde nog twijfels of onduidelijkheden blijven bestaan, of als de antwoorden sterk afwijken van de eerste vragenronde, vinden er in de derde ronde een groot aantal quick scans plaats. Hier vragen we bedrijven om (beter) bewijsmateriaal voor allerlei beweringen waarover twijfel bestaat.

Als de twijfels dan nog niet worden weggenomen, komt het bedrijf in de vierde ronde in aanmerking voor een deep scan, wat in houdt dat een professionele auditor op kosten van GoedeWaar.nl een onaangekondigd bezoek aan de fabriek of boerderij kan brengen.

Wèl een keurmerk, maar níet hoog in 'De Checker', hoe kan dat?

Als je een kledingmerk op onze mobiele Kledingchecker kiest, geven de groene balken de mate van duurzaamheid aan. Het kan zijn dat dit kledingmerk niet aan alle duurzaamheidscriteria voldoet. Welke keurmerken van toepassing zijn op dit merk, zie je als je naar onder scrollt. Bij elk keurmerk kun je lezen op welk duurzaamheidsthema het wel en niet van toepassing is. Fair Wear bijvoorbeeld, dekt de problemen op de boerderij en de milieuproblemen in de fabriek niet, wat effect heeft op de duurzaamheidsscore in de Kledingchecker.

Hoog in 'De Checker' en toch campagnedoelwit?

Een merk kan hoog in De Checker staan, maar toch campagne-doelwit zijn van sommige andere organisaties. In de ranking worden merken / bedrijven onderling vergeleken. De sterrenindeling is dus relatief bepaald. Dit betekent bijvoorbeeld dat een bedrijf wel bovengemiddeld kan scoren in de Checker, maar dat andere campagneorganisaties  toch “duurzaamheidsschandalen” bij dit bedrijf kunnen aantreffen.

Lees meer...

Hoe kan een merk zakken in 'De Checker' ?

‘‘De sterrenindeling in De Checker is relatief bepaald. Bedrijven delen duurzaamheidsinformatie in het kader van het onderzoek, dit wordt vervolgens vergeleken met andere bedrijven in de sector. Ten opzichte van de vorige editie van de checker geldt dat meer merken hierin zijn opgenomen en er over het algemeen gedetailleerdere duurzaamheidsinformatie door bedrijven beschikbaar is gesteld.

Lees meer...

Een mobiele 'Checker', is dat wel duurzaam?

Nee, helaas niet. Bijna alle mobiele telefoons zijn onduurzaam. Ze worden gemaakt met gebruik van grondstoffen die onder mens- en milieuonvriendelijke omstandigheden worden gedolven.

Lees meer...

Mijn favoriete merk ontbreekt in 'De Checker', wat nu?

Als een kledingmerk nog niet door GoedeWaar.nl is onderzocht dan kunt u als u donateur bent een verzoek sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voorwaarde is dat het kledingmerk in Nederlandse winkels wordt verkocht.
Bent u geen donateur dan kunt u wel een verzoek indienen, maar dan vragen wij u om ons de nodige informatie over het kledingmerk per e-mail te leveren.
1. website van het kledingmerk
2. telefoonnummer van het merk
3. naam van de persoon die verantwoordelijk is voor mvo/duurzaamheidsbeleid
4. e-mail en/of telefoonnummer van de persooon die verantwoordelijk is voor mvo/duurzaamheidsbeleid

Persbericht: Nieuwe Kledingchecker, nu ook mobiel

Amsterdam, 1 december 2011 - Een bewuste keuze maken; steeds meer consumenten staan stil bij de aanschaf van producten, met name fashion. Lang niet altijd is duidelijk hoe 'groen' of duurzaam de keuze werkelijk is. Consumentenorganisatie GoedeWaar.nl biedt de helpende hand en publiceert vandaag de gloednieuwe Kledingchecker, met informatie over de duurzaamheid van 325 kledingmerken. Om het winkelen helemaal te vergemakkelijken is de gloednieuwe Kledingchecker ook mobiel te raadplegen via check.goedewaar.nl of www.goedewaar.nl.

Lees meer...

Aanvullende gegevens