Politiek en bedrijfsleven in actie tegen Sumangali Scheme

Zowel een aantal kledingbedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties als de Nederlandse, Europese en Amerikaanse politiek komen in beweging tegen gedwongen (kinder)arbeid in Zuid-India. De ruchtbaarheid die Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en Landelijke India Werkgroep (LIW) met recente publicaties aan het uitbuitingssysteem Sumangali Scheme gaven, heeft hier onder meer toe geleid.

In het Sumangali systeem worden arme, jonge vrouwen misleid met een 3-jarig contract vol mooie beloften, zoals een bruidschat en regelmatige inkomsten. In werkelijkheid worden zij uitgebuit, geïsoleerd en maken ze veel te lange werkdagen. Bovendien zien ze vaak niets terug van die beloften, omdat zij onder zulke ongezonde arbeidsomstandigheden werken dat ze hun contract niet kunnen uitdienen, een voorwaarde om te worden uitbetaald. Deze Indiase vrouwen behoren vaak tot de allerarmste bevolkingsgroep, de kasteloze Dalit, en zijn daarom bijzonder kwetsbaar. SOMO en LIW stelden in de rapporten 'Captured by Cotton' (mei 2011) en 'Maid in India' (april 2012) deze oneerlijke praktijken aan de kaak. 

Politiek en bedrijfsleven pakt kwestie aan

Naar aanleiding van deze rapporten is in Nederland in de Tweede Kamer onlangs een motie aangenomen, die de regering vraagt afspraken met bedrijven te maken over volledige ketentransparantie en de aanpak van kinderarbeid in de kledingindustrie. Nu zijn een aantal gezamenlijke initiatieven van een groot aantal bedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties (waaronder de Nederlandse Fair Wear Foundation, het Britse ETI en het Europese BSCI) bereid om in actie te komen en deze kwestie aan te pakken. 

Situatie in India

In Zuid-India wordt door lokale organisaties voorzichtige vooruitgang in de arbeidsomstandigheden gerapporteerd. Sommige fabrieken hebben de contractperiode met een jaar ingekort, anderen hebben de lonen verhoogd en de bewegingsvrijheid van de arbeiders vergroot. Ook de Minister van Arbeid heeft het Sumangali Scheme in het parlement veroordeeld. Toch meldt SOMO een verontrustende toename van jongens tussen 13 en 18 jaar uit Noord-India, die worden geronseld voor de kledingindustrie in Zuid-India.

(bron: SOMO)

Aanvullende gegevens