Kinderarbeid

Kinderarbeid

Als kinderen zoveel moeten werken dat ze niet meer naar school kunnen en niet kunnen spelen, is er sprake van kinderarbeid. Kinderarbeid is verschrikkelijk, maar je kunt kinderen ook niet zomaar ontslaan, want dan zijn ze misschien nog slechter af.

Lees meer...

Een fabriek of boerderij met kinderarbeid (uit)sluiten, is dat de oplossing?

Je kunt beter een kind niet in de steek laten, dat is duidelijk. Maar het onbesproken in stand houden is ook onethisch. Daar zit inderdaad het dilemma. Nu concurreren landen op het (oogluikend) toestaan van kinderarbeid. Zodra een land kinderarbeid verbiedt (of: strenger haar eigen beleid handhaaft), trekken 'onze' merken naar het buurland. Zo zoekt de handel vaak het afvalputje van de uitbuiting op. Deze bedrijven maken dan toch weer de meeste winsten (immers: lagere kosten) en kunnen goedkoper kapitaal aantrekken om meer marktaandeel te veroveren. Dat kapitaal komt overigens weer van onze pensioen-fondsen die optimaal rendement willen. Zo versterkt marktwerking de uitbuiting, en zijn wij zelf, via onze pensioenfondsen, mede-eigenaar van de grootste uitbuiters.

Lees meer...

Kinderarbeid probleem in schoenensector

Niet alleen in de kledingindustrie komt kinderarbeid voor, maar in Nederland zijn ook nog altijd schoenen te koop die gemaakt zijn door kinderen. Stop Kinderarbeid verdenkt de schoenenbedrijven Bata, Clarks, Marks & Spencer en Bugatti van het gebruikmaken van kinderarbeid in hun productie, op basis van onderzoek in India. 

Lees meer...

Politiek en bedrijfsleven in actie tegen Sumangali Scheme

Zowel een aantal kledingbedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties als de Nederlandse, Europese en Amerikaanse politiek komen in beweging tegen gedwongen (kinder)arbeid in Zuid-India. De ruchtbaarheid die Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en Landelijke India Werkgroep (LIW) met recente publicaties aan het uitbuitingssysteem Sumangali Scheme gaven, heeft hier onder meer toe geleid.

Lees meer...

Onderzoek: "Geen kinderarbeid – een beter loon"

De Landelijke India Werkgroep en FNV Mondiaal hebben een onderzoek gedaan naar het verband tussen kinderarbeid en lonen in India. Hieruit blijkt dat het loon van volwassenen stijgt indien er geen kinderarbeid meer zal zijn als er geen kinderen beschikbaar meer zijn om voor een habbekrats te werken, kunnen de volwassenen een hoger loon bedingen.

De Indiase expert op het gebied van kinderarbeid in de landbouw, dr. Davuluri Venkateswarlu, onderzocht wat voor effect het uitbannen van kinderarbeid op de lonen en arbeidsomstandigheden van volwassenen in de katoenzaadsector in India heeft. Uit het onderzoeksrapport ‘Geen kinderarbeid – een beter loon’ blijkt dat arbeiders in dorpen waar geen kinderarbeid meer voorkomt ruim twee keer zo veel loon ontvangen als arbeiders in dorpen waar nog wel kinderen werken. Het effect blijft niet beperkt tot arbeiders in de katoenzaadteelt. Ook verdubbelden de lonen in de rest van de landbouw in de dorpen zonder kinderarbeid, ook bij gewassen waar voorheen al geen kinderen werkten.

Door het verdwijnen van kinderarbeid verbeterden ook de arbeidsomstandigheden. Zo worden voorschotten op het loon nu uitbetaald zonder rente te berekenen, waardoor arbeiders vrijer zijn om over te stappen naar een andere werkgever als die een hoger salaris biedt. “We hoorden al van onze lokale partnerorganisaties dat het uitbannen van kinderarbeid een positief effect op de lonen van volwassen heeft, maar dit onderzoek, ook al is het op kleine schaal, laat heel duidelijk zien dat er een direct verband is” zegt Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep. “En dan is het effect op lange termijn niet eens meeberekend. De kinderen die nu niet meer hoeven werken maar naar school gaan, hebben straks als volwassenen meer kans op een beter inkomen.”De LIW en FNV Mondiaal maken deel uit van de campagne STOP Kinderarbeid, waarinwordt benadrukt dat alle kinderen recht hebben op onderwijs. Het streven is om kinderarbeid geheel uit te bannen door dagonderwijs te bieden van een goede kwaliteit voor alle kinderen tot 15 jaar. “Uit dit onderzoek blijkt dat het naar school sturen van kinderen ook voor heel arme ouders haalbaar is.” Wereldwijd zijn er naar schatting 218 miljoen kindarbeiders, waarvan bijna 70% in de landbouw werkzaam zijn. (Bron: Indianet)

Kinderarbeid in de cacao-industrie

Kinderarbeid in de cacaoproductie in Ghana en Ivoorkust is ondanks internationale afspraken de afgelopen jaren niet teruggedrongen. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse Tulane universiteit. In 2001 werd in de sector een vrijblijvend akkoord gesloten om ervoor te zorgen dat kinderarbeid in Ivoorkust en Ghana in 2005 verleden tijd zou zijn. De universiteit concludeerde dat er nog steeds kinderen uit Burkina Faso en Mali worden verkocht om te werken op cacaoboerderijen in met name Ivoorkust.

FNV Bondgenoten maakt deel uit van een verbond van Europese vakbonden dat wil dat chocoladebedrijven meer geld steken in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en beter met elkaar gaan samenwerken.  ‘Het is hoog tijd dat de beloftes van negen jaar geleden worden waargemaakt’, zegt FNV-bestuurder Julie Schouten. ‘Daarom roepen wij op tot meer actie van de bedrijven, samen met een coalitie van Europese ngo's en vakbonden.’

ChristenUnie en SP in de Tweede Kamer hebben naar aanleiding van het onderzoek schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken.

Feiten en cijfers
De resultaten van het Tulane rapport:
- Het gaat om kinderen van gemiddeld 13 jaar.
- Ivoorkust is de belangrijkste bestemming voor verhandelde kinderen die in de cacaosector aan de slag moeten.
- Alle ondervraagde kinderen (100 %!) moesten werken onder de ergste vormen van kinderarbeid.
- 75 % van de ondervraagde Burkinese kinderen is via kinderhandelaars terechtgekomen op de cacaoboerderijen. Bij de Malinese kinderen is dat 63 %.
- Slechts 4 % van de ondervraagde kinderen zegt naar school te kunnen.

Wat kunt u doen?
Chocolade waarbij geen gebruik is gemaakt van kinderarbeid bevatten één of meerdere keurmerken. Voorbeelden van deze keurmerken zijn: UTZ en Fair Trade.

(Bron: FNV Bondgenoten, nu.nl)

Aanvullende gegevens