Onderzoek: "Geen kinderarbeid – een beter loon"

De Landelijke India Werkgroep en FNV Mondiaal hebben een onderzoek gedaan naar het verband tussen kinderarbeid en lonen in India. Hieruit blijkt dat het loon van volwassenen stijgt indien er geen kinderarbeid meer zal zijn als er geen kinderen beschikbaar meer zijn om voor een habbekrats te werken, kunnen de volwassenen een hoger loon bedingen.

De Indiase expert op het gebied van kinderarbeid in de landbouw, dr. Davuluri Venkateswarlu, onderzocht wat voor effect het uitbannen van kinderarbeid op de lonen en arbeidsomstandigheden van volwassenen in de katoenzaadsector in India heeft. Uit het onderzoeksrapport ‘Geen kinderarbeid – een beter loon’ blijkt dat arbeiders in dorpen waar geen kinderarbeid meer voorkomt ruim twee keer zo veel loon ontvangen als arbeiders in dorpen waar nog wel kinderen werken. Het effect blijft niet beperkt tot arbeiders in de katoenzaadteelt. Ook verdubbelden de lonen in de rest van de landbouw in de dorpen zonder kinderarbeid, ook bij gewassen waar voorheen al geen kinderen werkten.

Door het verdwijnen van kinderarbeid verbeterden ook de arbeidsomstandigheden. Zo worden voorschotten op het loon nu uitbetaald zonder rente te berekenen, waardoor arbeiders vrijer zijn om over te stappen naar een andere werkgever als die een hoger salaris biedt. “We hoorden al van onze lokale partnerorganisaties dat het uitbannen van kinderarbeid een positief effect op de lonen van volwassen heeft, maar dit onderzoek, ook al is het op kleine schaal, laat heel duidelijk zien dat er een direct verband is” zegt Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep. “En dan is het effect op lange termijn niet eens meeberekend. De kinderen die nu niet meer hoeven werken maar naar school gaan, hebben straks als volwassenen meer kans op een beter inkomen.”De LIW en FNV Mondiaal maken deel uit van de campagne STOP Kinderarbeid, waarinwordt benadrukt dat alle kinderen recht hebben op onderwijs. Het streven is om kinderarbeid geheel uit te bannen door dagonderwijs te bieden van een goede kwaliteit voor alle kinderen tot 15 jaar. “Uit dit onderzoek blijkt dat het naar school sturen van kinderen ook voor heel arme ouders haalbaar is.” Wereldwijd zijn er naar schatting 218 miljoen kindarbeiders, waarvan bijna 70% in de landbouw werkzaam zijn. (Bron: Indianet)

Aanvullende gegevens