Actieplan kledingbranche: stap in goede richting

Het actieplan van brancheorganisaties Modint, Inretail en VGT ‘Plan van aanpak verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector 1.0’ dat 20 juni aan minister Ploumen werd gepresenteerd, is “een stap in de goede richting, maar nog te weinig amibitieus en vernieuwend om tot een koerswijziging te komen” volgens CNV, FNV, Greenpeace, Landelijke India Werkgroep, Schone Kleren Campagne en SOMO.

De ngo’s juichen het initiatief zeker toe, maar benadrukken tegelijk dat een koerswijziging noodzakelijk is. De doelen die in het plan staan beschreven zijn volgens hen onvoldoende concreet, het blijft vooral bij vrijblijvende pilotprojecten en informatiebijeenkomsten. Ook ontbreekt een kritische analyse van de huidige bedrijfsgecontroleerde inspecties, de zogenaamde social audits.

Akkoord
Het is daarom wenselijk dat de brancheorganisaties hun visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen verder uitwerken. Ook ketentransparantie moet hier een onderdeel van zijn. De komende maanden zal het actieplan verder uitgewerkt moeten worden. De intentie van textielbonden, ngo's en zeventig modebedrijven om de veiligheid en arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken in Bangladesh te verbeteren is daarvan een eerste zet.

Lees het complete persbericht op SOMO.nl

 

Aanvullende gegevens