OE 100 (Textile Exchange)

Producten met OE 100 bevatten minimaal 95% biologisch katoen. Textile Exchange (voorheen Organic Exchange) heeft, naast dit keurmerk OE 100, ook het keurmerk OE Blended ontwikkeld, voor producten met een blend van minimaal 5% biologisch katoen.

Textile Exchange is een internationale non-profit organisatie die zich inzet om de textielindustrie te verbeteren met als focus ecologische duurzaamheid. Het voornaamste doel is het stimuleren van het gebruik van biologisch katoen in de kledingsector. Hiervoor heeft Textile Exchange een systeem ontwikkeld om de traceerbaarheid van biologisch katoen mogelijk te maken.

Op welke producten is OE 100 van toepassing?

De labels zijn te vinden op kleding gemaakt van biologisch katoen. OE 100 staat voor minimaal 95% biologisch katoen (en geen conventioneel katoen) in het product. OE 100 kan ook van toepassing zijn op productonderdelen, indien het label specifiek aangeeft welk deel van het product gecertificeerd is.

Wie beheert en controleert OE 100?

OE 100 wordt, net als OE Blended, beheerd door Textile Exchange. Een aantal onafhankelijke organisaties zijn bevoegd om controles uit te voeren. De verantwoordelijkheid voor de claims voor het gebruik van biologisch katoen ligt volledig bij de merken die lid zijn van Textile Exchange. Er wordt gebruik gemaakt van erkende biologische standaarden, zoals EU organic farming 834/2007. (bron: European Commission (2007) Council Regulation on organic production and labelling of organic products and repealing regulation)

Nader onderzoek:

Textile Exchange legt de verantwoordelijkheid voor het controleren van de biologische certificaten bij de bedrijven die de OE 100 standaard gebruiken. Textile Exchange is zelf niet direct betrokken bij auditing of verificatie. In veel landen is de term ‘organic’ of de vertaling gereguleerd. Textile Exchange geeft echter aan dat in dit opzicht de standaarden van de organisatie “voluntary” zijn. Een bedrijf dat kiest voor certificering voorziet in extra waarborging voor zichzelf en zijn klanten. De verificatiemogelijkheden en waarborging, alsmede het label gebruik, zal door GoedeWaar.nl als belangrijke aandachtspunten worden meegenomen in vervolg onderzoek. 

Bronnen:

Aanvullende gegevens