Financiële en andere gegevens

Hier kunt u de Statuten, het Jaarverslag 2018 en Jaarrekening 2018 en de Accountantsverklaring downloaden. Het Jaarverslag en de Jaarrekening is ook opvraagbaar per post.
Het RSIN nummer van GoedeWaar.nl is 6234148.

Aanvullende gegevens