Voedsel en drank

Iedereen eet en drinkt dagelijks. De productie van voedsel en drank heeft echter ook een schaduwzijde, zoals de effecten voor het milieu en dierenwelzijn. De productie, het vervoer en/of het bewaren kan veel energie kosten, tijdens de productie kunnen (bestrijdings)middelen gebruikt worden die in het milieu belanden waar ze ecosysteem kunnen verstoren. Daarnaast heeft de productie van voedsel en drank ook economische en sociale gevolgen. Kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden zijn waarschijnlijk de bekendste sociale gevolgen. Globalisering en prijsafspraken hebben effect op de economie.

Duurzame producten

De laatste jaren is men zich steeds bewuster waar voedsel en drank vandaan komen en welke effect dat heeft op het milieu, dierenwelzijn en andere duurzaamheidsaspecten. Duurzaamheid is een steeds bekender begrip, de duurzame keurmerken en logo’s schieten letterlijk uit de grond. Organisaties als Fairfood doen hun best een duidelijk beeld te schetsen van duurzame en niet-duurzame producten en sporen producenten aan om hun producten duurzaam op de markt te brengen. Steeds meer producenten van voedsel en drank zeggen stappen te gaan ondernemen om duurzamer te produceren, maar ook nu al is er in de winkel steeds meer keuze voor duurzame producten. (Bron: HappyNews (2009) Nederland wil koploper in productie duurzaam voedsel worden) ,Netwerkplatteland)

Aanvullende gegevens