Extreme overuren

Al in de negende eeuw pleitte Alfred de Grote, Koning van Wessex, in het zuidwesten van Engeland, voor een acht-urige werkdag. Het moest in Nederland eerst flink misgaan, met een industriële revolutie en alle misstanden die daar bij hoorden, voor deze achturendag in 1919 wet werd.

Nog steeds zijn er werkgevers die doen alsof ze de arbeidstijdenwet niet kennen. En dat is al erg genoeg, maar in veel landen zijn dit soort wetten er zelfs helemaal niet. Daar is het niet ongebruikelijk om, net zoals dat hier ooit het geval was, werknemers van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat aan het werk te zetten. Voor bedrijven kan dit weer een reden zijn om de productie naar dit soort landen te verplaatsen. (bron: mkb-servicedesk (2007) Dag van werknemer in Nederland niets bijzonders; De derde kamer (2012) Invoering achturige werkdag)

De strijd voor een acht-urige werkdag blijft altijd doorgaan. Niet alleen in Nederland en in Europa, maar overal ter wereld. Want werkgevers staan altijd klaar om de moeizaam verworven rechten weer te ondergraven.(bron: Stichting VHV (2006) De geschiedenis van de Dag van de Arbeid)

Aanvullende gegevens