Kinderarbeid

Als kinderen zoveel moeten werken dat ze niet meer naar school kunnen en niet kunnen spelen, is er sprake van kinderarbeid. Kinderarbeid is verschrikkelijk, maar je kunt kinderen ook niet zomaar ontslaan, want dan zijn ze misschien nog slechter af.

Bedrijven kunnen de ouders een normaal betaalde baan aanbieden, zodat er genoeg geld is voor het gezin en zodat de kinderen naar school kunnen. (bron: Wikipedia (18 november 2012) KinderarbeidStopkinderarbeid)

Wat gaat er goed?

In sommige landen doen overheden er weinig aan om kinderarbeid uit te bannen. Wel zijn bijna alle landen verbonden aan een internationale organisatie die zich bezighoud met kinderarbeid, het IPEC (International Programme on the Elimination of Child Labour; in het Nederlands: Internationaal Programma voor het Beëindigen van Kinderarbeid), wat weer een afdeling is van de ILO. Nederland is een van de financiers daarvan. (bron: ILOIPEC)

Kinderarbeid in onze producten

Veel van onze alledaagse producten, zoals voedsel, kleding en mobieltjes, zijn deels door kinderarbeid gemaakt. Gelukkig nemen veel bedrijven stappen om hun producten kinderarbeid-vrij te maken. Sommige keurmerken controleren ook speciaal op kinderarbeid, zoals het Max Havelaar keurmerk. (bron: Max Havelaar)

Verzamelnaam

Kinderarbeid is een verzamelnaam voor ergste vormen van kinderarbeid die direct moeten stoppen, en 'gewone' kinderarbeid waarbij er sprake is van zorgplicht: help kinderen zorgvuldig van werk naar school.

Aanvullende gegevens