Kartels & monopolies / Misbruik van marktmacht

Handelen in Europees drinkwater?

De Europese Commissie heeft plannen om de Europese watervoorziening te privatiseren. Momenteel stelt de commissie een richtlijn op die het voor Europese landen gemakkelijker maakt om publiek bezit, zoals water, te privatiseren. Op veel steun van de burger kan de Europese Commissie echter niet rekenen. De petitie ‘Water is een mensenrecht’, van het een Europees Burgerinitiatief*  ‘Recht op Water’, is al meer dan een miljoen keer ondertekend.

Lees meer...

Octrooi op planten en dieren?

Bedrijven die octrooi aanvragen op erfelijke eigenschappen van dieren en daarmee (tijdelijk) eigenaar worden van die eigenschappen? Het octrooivraagstuk roept bij velen vragen op, want hoe kun je het leven zelf privatiseren? Bionext, ketenorganisatie voor duurzame, biologische landbouw en voeding, lanceerde de campagne ‘Hart voor biodiversiteit, geen octrooi op leven?’ en geeft burgers via een petitie de kans om dit initiatief te ondersteunen. 

Lees meer...

Wat is misbruik van marktmacht?

Bedrijven die misbruik maken van hun dominante positie proberen hun positie te behouden of te vergroten door concurrentiebeperkende activiteiten te ontplooien. Concurrentiebeperkende maatregelen kunnen schade toebrengen aan economieën en aan producenten. Concurrentiebeperkende maatregelen zijn bijvoorbeeld het hanteren van vaste prijzen, dumpen van goedkope producten in markten, productiebeperkingen of quota vaststellen en markten verdelen door klanten, leveranciers, geografische zones of activiteiten toe te wijzen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens