Toegang tot verzekeringen

Wie het kleine niet eert...

Een dubbeltje vragen voor een tasje, of uitleggen welke impact plastic heeft op het milieu werkt, zo blijkt uit een proef van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en de Raad Nederlandse Detailhandel (RND).

Lees meer...

Waarom draagt 'toegang tot verzekeringen' bij aan duurzaamheid?

Verzekeringen zijn zeer belangrijk voor de ontwikkelingen van economieën, want ze zorgen voor risicospreiding. Investeren is bijna niet mogelijk zonder verzekeringen, en ook lijfrentes/pensioenen en gezondheidszorg profiteren van een goed verzekeringssysteem.

Lees meer...

Aanvullende gegevens