Dierenwelzijn

De kanarie in de kolenmijn

Ewald Engelen en Marianne Thieme waarschuwen tegen de onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiële keuzes.
Als een kanarie in de kolenmijn signaleren zij gevaren die onze toekomst bedreigen.

Dat het fossiele denken gedurende lange tijd zo'n beetje alle verzamelde reserves aan fossiele brandstoffen erdoor heeft gejaagd.

Dat honger niet het gevolg is van te weinig voedselproductie, maar dat het vooral gaat over voedselverdeling en -verspilling.

Lees meer...

Blijf blij met de bij

De lente is bij uitstek de tijd van het jaar om te tuinieren. Bijen worden echter flink bedreigd door het gebruik van pesticiden die worden gebruikt op landbouwgronden en in tuinen. In Nederland is de wintersterfte onder bijen het hoogst van Europa. En juist die bijen zijn superbelangrijk voor de biodiversiteit: ze bestuiven meer dan 70% van onze belangrijkste landbouwgewassen zoals fruit en groente.

Lees meer...

Zijn dierlijke producten altijd onduurzaam?

Natuurlijk kan een dierlijk product geheel diervriendelijk tot stand komen, maar dat gaat vaak mis. Er speelt ook iets anders: voor de productie van zuivel, eieren en vlees is relatief veel plantaardig veevoer nodig (soja en mais). Dat komt voor een deel uit arme landen, waar de bevolking vaak zelf niet genoeg te eten heeft.

Dierenwelzijn

Op 4 oktober is het Werelddierendag. We zorgen graag goed voor onze katten, honden, hamsters en geven op 4 oktober ons huisdier zelfs iets extra’s. Het welzijn van huisdieren vinden we belangrijk maar ook het welzijn van andere dieren krijgt meer aandacht.

Lees meer...

Pleidooi duurzame veelteelt

Een groep wetenschappers komt met een te ondersteunen pleidooi om een eind te maken aan de huidige intensieve vee-industrie en te evalueren wat er is gedaan met de voorstellen van de commissie Wijffels.

Op duurzameveelteelt.nl staat een pleibooi voor duurzame veehoudij: "Wij, wetenschappers uit uiteenlopende disciplines, verbonden aan Nederlandse universiteiten als (emeritus) hoogleraar, zijn van mening dat de intensieve veehouderij moet worden gesaneerd en omgevormd tot een dier-, mens- en milieuvriendelijk systeem dat tegemoetkomt aan de natuur en behoeftes van alle levende wezens."

Wilt u hun steunen in het pleidooi en bijdragen aan het beëindigen van de huidige intensieve vee-industrie en evalueren wat er is gedaan met de voorstellen van de commissie Wijffels. Onderteken dan hier het initiatief.

Onderteken dan hier het initiatief.

Aanvullende gegevens