Verantwoord vissen

Af en toe een visje op je bord is erg lekker en gezond. Jammer genoeg wordt er nog vaak op een onverantwoorde manier vis gevangen. Overbevissing, bijvangst, gebruik van sleepnetten en ijzeren kettingen tasten het mariene ecosysteem ernstig aan. Ook speelt de opwarming van het zeewater een belangrijke rol in de achteruitgang van het zeeleven. 

Naast de visserij heeft vervuiling van de oceanen een enorme impact op het zeeleven. Zo zijn ongelukken met olietankers en het uitspoelen van tanks de grootste boosdoeners. 44 procent van de vervuiling komt van land, uit de lucht komt 33 procent en 12 procent van de scheepvaart. De overige 11 procent wordt veroorzaak door dumping op zee. Voorbeelden van vervuiling zijn: plastic, fosfaten en nitraten, chemicalien en radioactief afval.

Wat gaat er goed?

Gelukkig zijn er initiatieven vanuit maatschappelijke organisaties opgezet om duurzame visserij te stimuleren. Het WNF promoot producten met het MSC-keurmerk (Marine Stewardship Council), door middel van de Viswijzer. Ook stimuleren ze de politiek om wetgeving aan te nemen die de overbevissing en bijvangst helpt te verminderen. Daarnaast zetten ze de vissector aan tot duurzame visvangst en MSC-certificering. Greenpeace probeert met acties overheden aan te zetten om zeereservaten in te stellen om zo het ecosysteem te laten herstellen. De overheid ondersteunt, middels het Visserij Innovatie Platform (VIP), de visserij om te vernieuwen en te verduurzamen. Tevens is er vanuit de EU voor de periode 2007-2013 48,6 miljoen gereserveerd voor de Nederlandse vissector. Samen met nationale bijdragen is er ruim 120 miljoen beschikbaar voor de sector om te verduurzamen. (bron: WNF (2006) Leven in zee;  Europa nu (2007) Bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen op volle zee tegen de nadelige effecten van bodemvistuig; Rijksoverheid; Greenpeace (nov 2012) Levende oceanen)

Wat kun je zelf doen?

Ga je vis kopen, kijk dan even op de viswijzer voor de juiste keuze. De Viswijzer is onder andere te vinden op de site van het Wereld Natuur Fonds. 

Aanvullende gegevens