Afval & recycling

Iedereen produceert afval, gelukkig maar dat wekelijks de vuilnisman langskomt. Maar wat gebeurt er eigenlijk met ons afval. Een klein gedeelte belandt nog op een stortplaats, maar het meeste huishoudelijke afval wordt hergebruikt of vindt zijn weg naar de afvalverbrandingsovens.

Wel komt er nog jaarlijks 100 miljoen kilogram zwerfafval, vooral blikjes, vuilniszakken, papier en andersoortig afval, in het milieu terecht waarvan een groot deel langs de snelweg ligt. Daarnaast worden er nog aanzienlijke hoeveelheden afval op afgelegen plekken gestort, zoals in het bos of in natuurgebieden. (bron: Milieucentraal)

Grip op afval

De overheid heeft middels het Landelijke Afvalbeheerplan (LAP) beleid ontwikkeld om zo verantwoord mogelijk om te gaan met afval. Het LAP is bindend voor alle ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Het LAP werkt volgens een bepaalde voorkeursvolgorde, deze staat ook wel bekend onder de naam De Ladder van Lansink. Deze bestaat uit de volgende treden :

  1. preventie (voorkom het ontstaan van afval)
  2. preventie (ontwerp producten met het oog op afvalpreventie en nuttige toepassing)
  3. nuttig toepassen door producthergebruik;
  4. nuttig toepassen door materiaalhergebruik;
  5. nuttig toepassen als brandstof;
  6. verwijderen: verbranden
  7. verwijderen: storten

(bron: Rijksoverheid (10-04-2009) Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021)

Ook het bedrijfsleven draagt zijn steentje bij door het Cradle-to-Cradle (C2C) principe steeds meer te omarmen. Dit is een visie of filosofie van de Amerikaan William McDonough en de Duitser Michael Braungart. Volgens Cradle-to-Cradle moet een product zo ontworpen zijn dat alle gebruikte materialen na gebruik van het product nuttig kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld als grondstof in een ander product of zelfs als voedsel. Cradle-to-Cradle (C2C) wordt ook aangeduid als van wieg tot wieg en afval is gelijk voedsel. (bron: Michael Braungart; Planet Prosperity Foundation Over Cradle to Cradle).

Meer weten:

CradletoCradle.nl

Wat kan je zelf doen?

Koop produkten die langer meegaan zodoende creëer je minder afval. Lever je afval gescheiden in, en als je plek hebt composteer je GFT afval. 

Aanvullende gegevens