Wat is biodiversiteit

De biodiversiteit (verscheidenheid in genen, soorten en ecosystemen in een regio) neemt erg snel af. Sinds 1900 is de biodiversiteit met de helft afgenomen. Het verlies aan biodiversiteit wordt veelal veroorzaakt door de aantasting van leefgebieden.

 

Vervuiling, klimaatverandering en uitputting van grondstoffen zijn belangrijke oorzaken. Ook wordt het introduceren van nieuwe soorten in een gebied gezien als een mogelijke aantasting van de biodiversiteit. Als de biodiversiteit vermindert heeft dit gevolgen voor het ecosysteem.

Initiatieven

Middels richtlijnen en verdragen wordt geprobeerd de biodiversiteit in stand te houden. Een van de belangrijkste verdragen is voortgekomen uit de Conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling die plaatsvond in Rio de Janeiro in 1992. Hier deden 186 landen aan mee. Naast behoud van biodiversiteit en duurzaam gebruik hiervan verklaarden zij ook een eerlijke verdeling van de baten en lasten bij duurzaam gebruik na te streven. Andere belangrijke verdragen zijn het Cites-verdrag (handel in bedreigde diersoorten) en Klimaatverdrag. In 2002 is er in Johannesburg een Wereldtop geweest waarin de landen afspraken hebben gemaakt om het verlies aan biodiversiteit fors terug te dringen. (bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken (2002) VN-top over duurzame ontwikkeling, Johannesburg)

Aanvullende gegevens