Hoe groot is 'ons' watergebruik

In ons welvarende landje hebben wij altijd toegang tot water. Om onze dagelijks dingen te doen, zoals wassen en douchen, gebruiken wij gemiddeld 100 liter water per persoon. Bij productieprocessen en de teelt van landbouwproducten wordt een aanzienlijke hoeveelheid water gebruikt.

Watervervuiling is een punt van aandacht. Bedrijven lozen nog steeds hun vervuilde water in de rivier of op zee. Ook op het gedrag van burgers is nog veel aan te merken. Verf, medicijnen en andere chemische middelen spoelt men gewoon door het toilet. 

Wat gaat er goed?

Methoden om bewuster met het gebruik van water om te gaan worden steeds vanzelfsprekender. Denk aan de aanschaf van waterbesparende toestellen. Ook bedrijven proberen aan normen te voldoen die eisen stellen aan het gebruik van water. Zowel qua waterzuivering als efficiënter gebruik van water.
Middels een methode, de watervoetafdruk, proberen onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven, overheden en NGOs duurzaam watergebruik te promoten. Deze watervoetafdruk vertelt onder andere hoeveel water er gebruikt wordt bij bepaalde productieprocessen.

Waar zit het in?

Voor een t-shirt met korte mouwen is 2.700 liter water nodig, voor het maken van een reep pure chocolade 2.400 liter water en voor 100 gram rundvlees is ruim 1.500 liter nodig. (bron: WNF Watervoetafdruk

Aanvullende gegevens