Energieverbruik

Is (een hoog) energieverbruik altijd onduurzaam?

Westerse landen hebben sinds de Tweede Wereldoorlog hun energieverbruik aanzienlijk zien toenemen. Nu zijn daar ook Brazilië, Rusland, India en China (de zogenaamde BRIC landen), bijgekomen. Deze landen hebben hun economieën de laatste jaren sterk zien groeien, wat heeft geleid tot een grotere vraag naar energie.

Lees meer...

Greenpeace en EREC stellen Energy (R)evolution voor

Greenpeace en de European Renewable Energy Council (EREC) hebben een plan opgesteld dat regeringen in staat moet stellen over te schakelen naar duurzame energie en tegelijkertijd de economie te ondersteunen.

Door het uitfaseren van fossiele brandstoffen en kernenergie zou de werkgelegenheid toenemen. Bovendien leidt dit tot zekerheid van energieleverantie en onafhankelijkheid van brandstofprijzen.

Volgens het Energy (R)evolution scenario zouden er de komende twintig jaar 12 miljoen banen gecreëerd kunnen worden in de duurzame energie sector. Zonder dit scenario zal duurzame energie slechts goed zijn voor 2,4 miljoen banen, van de in totaal 8,7 miljoen banen wereldwijd in de energiesector.

Voor meer informatie: energyblueprint.info

Aanvullende gegevens