Hoe is het gesteld met onze luchtkwaliteit?

Vooral in grote steden kan de luchtkwaliteit nog sterk worden verbeterd. Ook buiten de steden is de concentratie van schadelijke stoffen nog erg hoog. Schadelijke stoffen zijn onder andere fijnstof, stikstofdioxide, zwaveldioxide en ozon (industie en vervoer).

De landbouw draagt een aardig steentje bij aan de uitstoot van schadelijke stoffen, voornamelijk ammoniak uit mest en kunstmest. Daarnaast zijn de huishoudens vanwege het gebruik van gaskachels, CV-ketels, gasfornuizen en geisers een aanzienlijke leverancier. Vervuilende lucht houdt zich niet aan landsgrenzen, zodoende dient het internationaal aangepakt te worden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de luchtkwaliteit een negatief effect heeft op de volksgezondheid. 

Initiatieven

Vanuit de overheid zijn er afspraken gemaakt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Maatregelen zijn onder andere stimuleren van schoner openbaar vervoer en aanschaf van roetfilters. Via wetten en regels wordt getracht aan de normen die gesteld zijn vanuit de Europese Unie te voldoen. Vanuit het kabinet is er in samenwerking met provincies en gemeenten het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit gestart. Nederland wil vooral de uitstoot van het vervoer terugdringen. De Europese Unie heeft de NEC-richtlijnen opgesteld, hierin worden landen verplicht om aan bepaalde emissieplafonds te voldoen. Het gaat om de uitstoot van: zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), niet methaan vluchtige stoffen (NMVOS) en ammoniak (NH3).

Wat kan je zelf doen?

Neem liever het openbaar vervoer dan de auto als dat mogelijk is. Als je toch een auto hebt probeer dan het “Nieuwe Rijden” toe te passen. Begeeft je koelkast het, koop dan een nieuwe energiezuinige, elk elektrisch apparaat heeft een energielabel. Als je een muurtje in je huis wilt verven, kies dan voor een verf met zo min mogelijk oplosmiddelen. (bron: Milieucentraal Luchtvervuiling)

Aanvullende gegevens